Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

Piotr miał cię za swą dziką żądzę, 
Jan za to, że jest piękny ciałem,
Alojzy miał cię za pieniądze,
Ja - zawsze cię za ku*wę miałem.
— mały zbereźnik "Do jednej"
0659 b062 390
0658 544d 390
0657 5944 390
0655 1401 390
0654 66e5
0653 fb57 390
0652 c7d8 390
Żałowała mrówka żółwia,
Że w skorupie siedział,
A on wyszedł, rzygnął w rynsztok
I tak jej powiedział:
Moja droga, ch*j ci w d*pę!
I z powrotem wlazł w skorupę.
— mały zbereźnik
0649 91c0 390
Reposted byJasiuuu Jasiuuu
0648 5d68 390
Reposted bymodalnaa modalnaa
0647 5779 390
Reposted byJasiuuu Jasiuuu
0645 d251 390
7791 b28a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawaplue waplue

September 24 2016

6788 9969 390
Reposted bysponzy sponzy
6787 bf86 390
Reposted bybarbarka barbarka
6786 1e42 390
Reposted bygreenka2000kudlatysponzyWilk-i-lew
6784 39ab 390
Reposted bygafgruetzemimi07pogopauleHigh-KeyparobalthDas-huepfende-KommaAronwaplueStenzertimmoegrufty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl