Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

3056 b97f 390
0346 0a96 390
Reposted fromteijakool teijakool viaflauschig flauschig
7846 fc5c 390
Reposted fromblond blond viafrecklesoup frecklesoup
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialilacwine lilacwine
8441 d956 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viablondi blondi
7967 9ae2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8661 832a 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viahereyes hereyes
Powiedz mi,
O co Ci w ogóle chodzi.
Powiedz mi,
Po co Ci te kombinacje.
Nie musimy się katować
Nienormalną sytuacją.

Nauczymy się kochać.
Przestaniemy się bać.
Życie stanie się muzyką.
Stanie się
To, co ma się stać
— Hey
Reposted frombeinthe beinthe viahereyes hereyes

February 22 2019

Do niektórych życiowych słów dojrzewamy z wiekiem.

February 03 2019

1941 63f8 390
Reposted fromsavatage savatage viaczeresnia czeresnia
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaczeresnia czeresnia
2932 4f44 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapuremindx puremindx
8980 5e85 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaLazhward Lazhward
2402 b23d 390
Toruń, Poland 
Reposted fromSylvka Sylvka viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl